Έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων