4η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχημάτων “Θυμέλη”