Άρχισε στη Θεσσαλονίκη το παγκόσμιο συνέδριο τουρισμού “Δρόμος του Μεταξιού”