Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Παιδικού Χωριού SOS