Το ιταλικό τσίρκο Zavatta ήρθε στη Θέρμη – για πρώτη φορά στην Ελλάδα