27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη