«3ος Run in Lagadas» και διπλή επέτειος απελευθέρωσης του Λαγκαδά