Έκθεση ζωγραφικής της Έλλης Τρίμη από το Ίδρυμα “Υ”