Εργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας