Παρουσίαση τόμου για την ιστορία της τέχνης από τη “Μέλισσα”