Σεμινάριο: Νoηματική γλώσσα & κουλτούρα κωφών, στον Κήπο