“Πάμε Ορχήστρα!” με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια