Παράταση παραστάσεων για τον “Εξορκισμό” στο Μπενσουσάν Χαν