Αποστολή του «Study in Thessaloniki» στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση IEFT της Τουρκίας