Εορτασμός Επετείου της 30ης Οκτωβρίου 1944 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης