Παρουσίαση του ανθολογίου πεζού και ποιητικού λόγου “Δρομολόγιο”