Παράταση για την εικαστική performance «Francis Bacon – Παραμορφώσεις»