Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Δράση για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών