Μητρικός θηλασμός στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, την Κυριακή