“Έρως και Ψυχή” – Παράσταση αφήγησης με συνοδεία μουσικής