Ο Διογένης Δασκάλου και οι Monie & Monie Conniente στο Μύλο