Συνέδριο «Κλιματική Αλλαγή. Αστικό Περιβάλλον» στην Κατερίνη