Παρουσιάστηκε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου Θεσσαλονίκης