«Η Αλίκη στην χώρα των  θαυμάτων» σε τρία θέατρα στη Θεσσαλονίκη