Μηδενική αύξηση στην τιμή των τελών στάθμευσης οχημάτων το 2019