“Ο κύκλος του νερού” στο Βυζαντινό Λουτρό στην Άνω Πόλη