Ομαδική έκθεση με τίτλο: “Aspects of Balkan Αrtists’ Βooks”, από το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης