“Το κιβώτιο” του Άρη Αλεξάνδρου για μία παράσταση στο Αυλαία