Όλες οι εξελίξεις της παιδιατρικής σε μια ημερίδα ανοικτή για το κοινό