Εκδήλωση «Τιμής Ένεκεν» – Δέκα χρόνια απουσίας της Αλίκης Τέλλογλου