Εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2019