Παράλληλες εκδηλώσεις στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης