Ανακοίνωση σχετικά με βανδαλισμούς στη Νέα Παραλία