Δεκέμβριος με εκδηλώσεις στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα