“Ρετούς, το τρυφερό χάδι του ψέματος” – παρουσίαση μυθιστορήματος