Μια “μαγική” βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ! – Για παιδιά από Γ΄ μέχρι Ε΄ Δημοτικού