Αποφάσεις Έκτακτης Συγκλήτου ΑΠΘ, μετά τις καταστροφές στη Θεολογική