Βασίλης Φλώρος – Παρουσίαση δίσκου «’ρῖγος ψυχῆς φορεμάτων»