“Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής” από το Σύγχρονο Θέατρο Ροντίδη