Παρουσίαση των βιβλίων «Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων» και «Λάθος Χώρα»