Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στηρίζει τα παιδιά του Make a Wish