Έκθεση και Παζάρι παλαιών αντικειμένων από τους παλαιοπώλες της Θεσσαλονίκης