“Η συμφωνία ..του νέου χρόνου’” από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης