Δημοπρατήθηκε η ανακατασκευή του πάρκου των Ρουμανικών στη Νεάπολη