Την ίδρυση νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός