Συνένωση δύο δημοτικών παρατάξεων στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης