«Οι κύκλοι των πουλιών» παρουσιάζονται στο “Ξέφωτο”