Έκθεση “Κάλλη Καστώρη – Όλες μου οι επιθυμίες” από το ΜΙΕΤ