Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Θεσσαλονίκης