Έκθεση ζωγραφικής της Κάλλης Καστώρη “Όλες μου οι επιθυμίες”